صباصبا، تا این لحظه 5 سال و 1 ماه و 8 روز سن دارد

صبای بابا و مامان